เชียงใหม่-จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารโรงพยาบาลนานาชาติรักษาโรคมะเร็งและโรคทั่วไป

เชียงใหม่-จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารโรงพยาบาลนานาชาติรักษาโรคมะเร็งและโรคทั่วไป

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

          จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เตรียมก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลนานาชาติรักษาโรคมะเร็งและโรคทั่วไป สำหรับรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพิ่มอีกกว่า 500 เตียง เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนที่เจ็บป่วย ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
           (6 พ.ย. 65) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลนานาชาติรักษาโรคมะเร็ง และบริการทั่วไปภาคเหนือ ณ วัดลัฏฐิวัน (ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
             ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งจำนวน 2 อาคาร เพื่อให้บริการรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด รวมถึงรักษาโรคทั่วไป อย่างไรก็ตาม พบว่า จำนวนเตียงและห้องรักษาผู้ป่วยที่มีอยู่เดิม ยังมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ดังนั้น พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน เจ้าคณะตำบลริมใต้ คณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีการขยายจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ครอบคลุม โดยจะก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 13 ชั้น พร้อมเตียงผู้ป่วย จำนวน 500 เตียง บนพื้นที่จำนวน 116 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง ด้านทิศตะวันตกของวัดลัฏฐิวัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน รวมถึงจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นับเป็นความสมัครสมานสามัคคี และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคม และยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนที่เจ็บป่วย ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!