นครนายก-เปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นครนายก-เปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานท์ เนินใหม่

           ที่สวนดาบชาญ-สวนผู้ใหญ่อ้วน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะการ้อง ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
             โดยมี พันเอกอมร บุตรชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จังหวัดนครนายก กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก โดยมีวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ประชาชน

             ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังการเกิดอุทกภัย และให้รับทราบถึงบทบาดหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก และส่วนราชการต่างๆในการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือภายหลังการเกิดอุทกภัยสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมในโครงการฯมีดังนี้ 1.การทำปุ้ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน 2.การทำแคลเซียมโบรอน ธาตุอาหารของพืชช่วยให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีเป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!