สุพรรณบุรี-วัดเถรพลายปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการ

สุพรรณบุรี-วัดเถรพลายปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการ

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี

                 วัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นำโดย พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ มอบหมายให้ ผู้ใหญ่พรชัย โพธิ์ศรี ผู้ช่วย เรไร โพธิ์ศรี ออกเยี่ยมและมอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป และมอบให้กับผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 111 ราย และมอบให้กับบุคลากรกร เจ้าหน้าที่ด่านหน้าวัดเถรพลาย จำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 138 ราย
                 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านหน้าวัดเถรพลาย ขออนุโมทนาแก่ นายเขมรัฐ หลวงหลาย น.ส.นิตยา ชมภูงาม และครอบครัว เป็นเจ้าภาพข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ และน้ำดื่ม รวมจำนวน 90 ชุด ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน ที่มาไหว้พระปิดทอง ทำบุญที่วัดเถรพลาย เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งนำมาเพื่อการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.080-2658665 f วัดเถรพลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!