ตาก-พช.อุ้มผาง ร่วมขับเคลื่อนงานตำบลเข้มแข็ง

ตาก-พช.อุ้มผาง ร่วมขับเคลื่อนงานตำบลเข้มแข็ง

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย นายวีระ ยอดเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง (รับผิดชอบพื้นที่ตำบลอุ้มผางและตำบลแม่ละมุ้งอำเภออุ้มผาง) และเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานตำบลเข้มแข็งตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปะหละทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ทะเลหมอก “หลู่โค๊ะผะทอ” หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง และน้ำตกปะหละทะ หมู่ที่ 1 ตำบล แม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง
              ในการนี้ นางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุ้มผาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ.บ้านปะหละ หมู่ที่ 1 บ้านเซปะหละ หมู่ที่ 2 และ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จ.ตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!