ศรีสะเกษ-ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไพรพัฒนา ศิษย์หลวงปู่สรวงแห่รวมทำบุญสมทบกว่า 4 ล้านบาทเศษ

ศรีสะเกษ-ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไพรพัฒนา ศิษย์หลวงปู่สรวงแห่รวมทำบุญสมทบกว่า 4 ล้านบาทเศษ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

               เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ตามที่ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สุขภัณฑ์คริสติน่า (ประเทศไทย) จำกัด ขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่วัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

             โดยมีการประกอบพิธีถวายความเคารพเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา
               โดย นางชไมมาศ ชาติเมธกุล ได้ถวายเงินทำบุญกฐิน จำนวน 3,000,000 บาท และมี นางกัลญารัตน์ จงวิไลเกษม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวง ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองกฐิน จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นยอดเงินกองกฐินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม ศาสนวัตถุทุกแห่ง โดยนางชไมมาศ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
              โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายสำเร็จ ไพรบึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวศรีสะเกษ มาร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก
              วัดไพรพัฒนา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระสงฆ์สามเณรในสังกัด 30 รูป และวัดไพรพัฒนายังขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปได้มาเคารพกราบไหว้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ปัจจุบันมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวนประมาณ 900 คนเศษ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!