ร้อยเอ็ด-จัดพิธีทอดถวายกฐินบุญฤทธิ์ ปีที่ 9 ณ วัดวิมลนิวาส รวมยอดกฐินปีนี้ “6,377,290 บาท’’

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีทอดถวายกฐินบุญฤทธิ์ ปีที่ 9 ณ วัดวิมลนิวาส รวมยอดกฐินปีนี้ “6,377,290 บาท’’

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานทอดกฐินบุญฤทธิ์ ปีที่ 9 ณ ศาลาลานโพธิ์นาบุญ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด นายนที ศิริพานิช ผู้สร้างตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดวิมลนิวาสที่โด่งดัง คหบดี พ่อค้า ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
                 วัดวิมลนิวาส ได้กำหนดทอดถวายผ้ากฐินทาน กฐินบุญฤทธิ์ ปีที่ 9 ประจำปี 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือและมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และพิธีทอดถวาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถพุทธชยันตีอนุสรณ์ และทำนุบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในวัดให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป
                  สำหรับกฐินบุญฤทธิ์ ปีที่ 9 มีศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายกฐินในปีนี้รวมเป็นปัจจัย จำนวนทั้งสิ้น 6,377,299 บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งภายในงานมีการจัดตั้งโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม ของลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล และญาติธรรมที่ทราบข่าวว่าทางวัดจะมีบุญใหญ่ต่างเดินทางมาร่วมทำ บุญในวันนี้ ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ล้วนเป็นอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสิ้น โดยบริการฟรีทั้งงาน ได้อิ่มบุญ อิ่มท้องอย่างถ้วนหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!