อุตรดิตถ์-ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อุตรดิตถ์-ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:เอนก ธรรมใจ

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพิชัย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมและพบปะเกษตรกร เกษตรแปลงใหญ่ งานอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้านงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและมอบใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครเกษตร โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้
              ทั้งนี้นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นางสาววิภารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอาวุโส อำเภอพิชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี แย้มพราม เกษตรอำเภอพิชัย และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพิชัย ให้การต้อนรับ
              วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการแปลงใหญ่กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกแปลงใหญ่ 36 คนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 98 คนแม่บ้านเกษตรกร 30 คน โดยมีการออกบูธร้านค้าและจัดนิทรรศการ ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชน 2. ร้านค้าแปลงใหญ่ 3.ร้านค้า sf และ ysf 4.ร้านค้าแม่บ้านเกษตรกร 5.บริษัทร้านเอกชน 6.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
              ต่อมาเวลา 11.00-12.20 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะเดินทางเยี่ยมชมอุตสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและกลุ่มบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอตรอน เยี่ยมชมกิจกรรมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันธุ์มะม่วงไม้ผลเศรษฐกิจ และไผ่ครบวงจร ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่บริเวณสวนประดับพันธุ์ไม้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!