นครสวรรค์-นายกเทศมนตรีฯเปิดงาน ตะเกียงโบราณตำนานแห่งอดีต ครั้งที่ 3

นครสวรรค์-นายกเทศมนตรีฯเปิดงาน ตะเกียงโบราณตำนานแห่งอดีต ครั้งที่ 3

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีเปิดงานตะเกียงโบราณตำนานอดีต ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลตำรวจตรีอรุณ แตงนารา ประธานชมรมแสงตะเกียงนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
           โดยรายงานความเป็นมาว่า มีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวนครสวรรค์ที่สนใจในแสงตะเกียง ทั้งเดิมทีมีอยู่แล้ว และสนใจหาซื้อตะเกียงเก่ามาทำให้จุดติด เพื่อเปล่งแสงแห่งอดีตอีกครั้ง ซึ่งชมรมแสงตะเกียงนครสวรรค์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. อนุรักษ์ ซ่อมแซม ตะเกียงโบราณในรูปแบบต่างๆ เพื่อ สืบสานแสงตะเกียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. นำตะเกียงโบราณ เข้าร่วมในงานกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ทั้งในตัวจังหวัดหรือต่างจังหวัด เพื่อร่วมสร้างสีสันให้กับงานเทล่านั้น 3. รวบรวมข้อมูลของตะเกียงแต่ละชนิด แต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้คนรุ่นหลังศึกษาหาความรู้ ให้คงอยู่สืบไป
              ส่วนความหมายของโลโก้กลุ่ม เป็นรูปตะเกียงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสีฟ้าและสีเหลืองหมายถึง เราจุดตะเกียงใต้ท้องฟ้า ให้แสงสว่างอร่ามงดงามตา ดุจแสงทองของพระอาทิตย์ แสงที่ออกมาจากใต้ตะเกียง หมายถึง ประกายแสงทั้ง 4 ส่วน เหมือนการรวมตัวของแม่น้ำทั้ง 4 สาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา
             ต่อจากนั้นประธานฯกล่าวเปิดงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการตะเกียงโบราณกว่า 300 ลูก ซึ่งบางคนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบางคนนำตะเกียงโบราณมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นความสำเร็จในการจัดแสดงตะเกียงโบราณอีกครั้งหนึ่งที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการจัดจำหน่ายตู้ไม้ใส่ตะเกียง และอุปกรณ์เครื่องใช้คู่ตะเกียง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาตะเกียงและประวัติความป็นมาของตะเกียงแต่ละลูก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!