อุบลราชธานี-เขื่องในเมืองแห่งความสุข Kick Off โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

อุบลราชธานี-เขื่องในเมืองแห่งความสุข Kick Off โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

               วันที่ 16 พ.ย. 65 นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ กลุ่มองค์กรและเครือข่ายภาคีการพัฒนาในพื้นที่อำเภอเขื่องใน ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม Kick Off การดำเนินโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์กิ่งมะนาว และ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ตามรอยพ่อและบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!