เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ ให้โอวาทข้าราชการครู ย้ำ..ครู คือความหวังของสังคม

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ ให้โอวาทข้าราชการครู ย้ำ..ครู คือความหวังของสังคม

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทข้าราชการครู เน้นย้ำ ครู คือความหวังของสังคม เด็กจะคิดดี ทำดี และและรักษาบ้านเมืองไว้ได้หรือไม่นั้น อยู่ที่สองมือของคุณครูทุกท่าน
           วันนี้ (16 พ.ย. 65) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 150 คน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
           โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่ข้าราชการใหม่ว่า ระหว่างรับหน้าที่ข้าราชการครูนั้น ควรทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและสุดความสามารถ โดยให้นำเอาคำปรามาสต่าง ๆ มาศึกษา พัฒนา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคำว่า “ครู” และกำชับให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสถาบันหลักของชาติ และควรปลูกฝังการเป็นคนดีของสังคมแก่เด็กนักเรียน เพื่อสร้างเส้นทางที่ดีต่ออนาคตของชาติ ที่จะเข้ามาสืบทอดแผ่นดินนี้ต่อจากเรา
            ทั้งนี้ สังคม มีความหวังต่อข้าราชการครูเป็นอย่างยิ่ง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขออย่านอกลู่นอกทาง ด้วยทุกคนที่เดินเข้าไปเปรียบเสมือนผ้าขาว ผ้าผืนนี้ที่แต่ละคนถือ ควรถืออย่างมีเป้าหมายในตำแหน่งหน้าที่ แม้ผ้าจะเลอะบ้าง ก็ปัดออก และเดินผ่านไปให้ได้อย่างภาคภูมิ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าระบบราชการมีความยุติธรรม และพึงตระหนักเสมอว่า “ข้าราชการครู” เป็นเส้นทางที่มีความหวังฝากไว้บนบ่า ขีดบนบ่าที่เพิ่มขึ้น คือ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น จงทำงานอย่างเต็มที่ เด็กนักเรียนจะเป็นคนที่คิดดี ทำดี และรักษาบ้านเมืองไว้ได้หรือไม่นั้น อยู่ที่สองมือของคุณครูทุกท่าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!