นครปฐม-เปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม-เปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
               อีกทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย และร่วมบำเพ็ญกุศล ตลอดจนให้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง นอกจากนี้เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไว้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และรำลึกถึงวันที่พระสมณทูต มีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
               สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลั่นฆ้องเปิดงานฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนมัสการพระร่วงโรจน์ฤทธิ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!