ฉะเชิงเทรา-“บลูเทค ซิตี้”มอบห้องเรียนอนุบาล พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาและชุมชนรอบๆ นิคมฯ

ฉะเชิงเทรา-“บลูเทค ซิตี้”มอบห้องเรียนอนุบาล พร้อมสนับสนุนด้านการศึกษาและชุมชนรอบๆ นิคมฯ

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

            เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 ที่ รร.บ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร) ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต2 จ.ชลบุรี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นประธานตัดริบบิ้น ส่งมอบห้องเรียนอนุบาล ขนาด 8×16 เมตร หน้าต่างกระจก 5 บาน ประตูกระจกเข้า-ออก 3 บาน พร้อมทาสีภายในภายนอก ใช้งบประมาณก่อสร้าง 153,010 บาท
            โดยมี นางเอมอร ทองอินทร์ ผอ.รรบ้านบางหัก นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว คณะทำงานพื้นที่และชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พระครูสุนทรกิตติธำรง เจ้าอาวาสวัดชลธีบุญญาวาส (วัดบางหัก) นายอนันต์ ไม้งาม กำนัน ต.บางหัก ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี
             นางสาวกุลพรภัสร์ กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนด้านการศึกษา และชุมชนรอบๆ นิคมฯ อย่างต่อเนื่อง เห็นถึงความสำคัญของน้อง ๆ นักเรียนระดับอนุบาล ที่ไม่มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อการศึกษา ทางนิคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียน มีห้องเรียนอย่างเพียงพอ และส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนได้ ไม่ต้องไปนั่งเรียนแออัด เด็กๆ ก็จะมีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!