สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดฯเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดฯเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ นางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
                1. นางพะเยาว์ เฉยเถื่อน บ้านเลขที่ 148/1 ม. 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน จำนวน 25,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด 2. นางบุญยัง ดิสจ้อย บ้านเลขที่ 25 ม. 2 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านจำนวน 20,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด
                โดยได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20,000 บาท คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 จำนวน 10,000 บาท นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 7,000 บาท นางเลียม ฉิมพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5,000 บาท นางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสัมคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท ทั้งนี้ นางสาวสุพัสสร สมสุข มิสแกรนด์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565 ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 2 ราย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!