เพชรบุรี-ที่ปรึกษา รมว.ทส. ติวเข้ม อส.อส. เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี-ที่ปรึกษา รมว.ทส. ติวเข้ม อส.อส. เป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ-ข่าวว:สุรพล นาคนคร

            (5 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมไปถึงได้มอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 42 ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี ,ผู้อำนวยการส่วน ,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ,หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
           ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน ทั้งในสถานที่แห่งนี้ และในทุกแห่งของประเทศไทย ต้องถือว่าทุกท่านคือผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ รวมไปถึงความสุขในครอบครัว ในการเข้ามาสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ ซึ่งก็คือ กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการและข้อจำกัดต่างๆ และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลด้านความรู้และวิชาการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพื่อยกระดับศักยภาพของเครือข่าย
           แต่ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐเพียงลำพัง อาจจะทำได้ไม่ทันท่วงที หากได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ เป็นหูเป็นตา และคอยส่งข่าวให้หน่วยงาน พวกเราก็อาจจะทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอาสาสมัครทุกท่าน (อส.อส.) ถือเป็นบุคคลที่มีเกียรติ จึงขอให้ทุกท่านรักษาเกียรตินี้ไว้ อย่างภาคภูมิ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!