ศรีสะเกษ-เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด ร.ร.บ้านหนองโอง หลังน้ำลด

ศรีสะเกษ-เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด ร.ร.บ้านหนองโอง หลังน้ำลด

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ เร่งฟื้นฟูทำความสะอาด ร.ร.บ้านหนองโอง หลังน้ำลด เพื่อให้กลับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยเร็ว

            เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านหนองโอง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายศานิต คำวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านเจี่ย ประธานกลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตะโลหิต ผอ.ร.ร.บ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผอ.ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสัง เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ กศน.อ.กันทรารมย์ และชุมชน ที่ได้ช่วยกันฉีดน้ำ เก็บกวาด ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน ตลอดจนขนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ร.ร.บ้านหนองโอง ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้บริเวณ ร.ร.และอาคารเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หลังน้ำลด หน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูทำความสะอาด เพื่อให้คณะครูและนักเรียน กลับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยเร็ว โดยมี นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา พร้อมด้วย นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสัง นายศักดิ์โชค ใจนวลผอ.ร.ร.บ้านหนองโอง คณะครู ให้การต้อนรับ

            นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ร.ร.บ้านหนองโอง เป็น 1 ใน 9 ร.ร.ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ซึ่งน้ำได้ท่วมถึงอาคารเรียนชั้น 2 แต่แนวทางการทำงานในวันนี้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองโอง และประธานกลุ่ม CEO ใน อ.กันทรารมย์ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อบต.โนนสัง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสัง เจ้าหน้าที่ กศน.อ.กันทรารมย์ รวมทั้งชุมชน ได้มาร่วมกันพัฒนาในวันนี้ ร.ร.บ้านหนองโอง ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักเรียนได้ไปเรียนที่ ร.ร.บ้านโนนผึ้ง อีกส่วนหนึ่งไปเรียนที่ ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน ในเรื่องของการเรียนไม่มีปัญหา เด็กนักเรียนได้เรียน 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 ในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รวมพลังในการทำงาน ซึ่งเมื่อเห็นภาพแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณ ขอชื่นชมหน่วยงานที่ได้มาช่วยเราในการทำงาน ที่สำคัญต้องขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองโอง และประธานกลุ่ม CEO ใน อ.กันทรารมย์ ที่ได้ช่วยประสานงานในครั้งนี้ ตนให้ความมั่นใจว่า เราจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับลูก ๆ โดยไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ซึ่งคาดการณ์ว่า นักเรียนจะกลับมาเรียนที่นี่ได้ อย่างช้าน่าจะประมาณเดือน ธ.ค.65
              นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา กล่าวว่า ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เป็นโครงการในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาทำงานช่วยเหลือ ร.ร.ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในปี 65 นี้ ทางกรมชลประทานก็ได้รับนโยบายมาว่า ให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้น ร.ร.วัด ในภาวะที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ ส่วนในปีนี้ทางโครงการได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว ประมาณ 4-5 จุด ร.ร.บ้านหนองโอง จะเป็นจุดก่อนสุดท้ายจากนั้น จะไปที่วัดโนนผึ้ง เป็นจุดสุดท้าย ก็ได้ทำงานภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งการช่วยเหลือก็อยู่ภายใต้โครงการนี้ ตามนโยบายของกระทรวง และกรมชลประทาน ที่ให้นโยบายไว้ว่า ให้ช่วยเหลือในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น ร.ร.วัด หรือชุมชน ให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ในขณะนี้ก็ได้ออกให้การช่วยเหลือ ร.ร.ไปแล้ว 5 ร.ร.1 วัด ประกอบด้วย ร.ร.บ้านกอกหัวนา ร.ร.บ้านหนองเทา ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ ร.ร.บ้านหนองโอง และวัดหัวสะพาน
                นายศักดิ์โชค ใจนวล ผอ.ร.ร.บ้านหนองโอง กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมพัฒนาซ่อมแซม ร.ร.หลังจากที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัย ที่สำคัญขอขอบคุณ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้มาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาช่วยกันพัฒนา ร.ร.บ้านหนองโอง ให้กลับมาสู่สภาพเดิม สำหรับความเสียหายในครั้งนี้ ระดับน้ำได้ท่วมสูงที่สุดถึงชั้น 2 ของอาคารเรียน เอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเกือบ 100 % ตนต้องการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ก็อยากจะได้งบประมาณสนับสนุนในเบื้องต้น เพื่อที่จะเริ่มทำการเรียนการสอนต่อไป
                 นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสัง กล่าวว่า ตนได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.65 เป็นต้นมา ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ปภ.พร้อมทีมผู้บริหาร ออกมาช่วยทาง ร.ร.บ้านหนองโอง โดยได้ช่วยกันยกสิ่งของขึ้นไปไว้ชั้น 2 ของ ร.ร.และทุก ร.ร.ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งบ้าน วัด ร.ร.และถนนหนทาง ตามที่หมู่บ้านได้ร้องขอมา ซึ่งตอนนี้ทาง ปภ.พร้อมปลัด อบต.โนนสัง ก็ได้ออกประเมินความเสียหาย ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 915 ครัวเรือน และไร่นาได้รับความเสียหาย 7,900 กว่าไร่ ขณะนี้ก็ยังออกให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กำลังเร่งฟื้นฟู และได้ทำหนังสือขอพันธุ์พืช พันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมามอบให้กับชาวบ้านต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!