นครสวรรค์-ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 เข้าพบนายก อบจ.ปรึกษาป่าชุมชน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นครสวรรค์-ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 เข้าพบนายก อบจ.ปรึกษาป่าชุมชน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                  เมื่อเวลา 13:30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายอนันต์ชัย ทับทิม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ขอเข้าพบเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และได้ร่วมกันปรึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าชุมชน และการสนับสนุนพันธุ์ไม้สำหรับปลูกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
                  โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ ยินดีให้ความร่วมมือ ในการจัดทำโครงการป่าชุมชนร่วมกัน พร้อมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้ใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ให้มีการออกแบบร่วมกัน โดยนำพื้นที่ป่าชุมชนมาใช้ประโยชน์ ออกแบบป่าและปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตามความต้องการของชุมชน และนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การทอผ้าโดยใช้สีย้อมผ้าของเปลือกไม้ที่ปลูก พร้อมทั้งนำองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าของชุมชนให้เพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!