อุทัยธานี-ศูนย์ฯเด็กเล็ก ทต.ทัพทัน คัดกรองผู้ปกครองหากพบมีความเสี่ยงคล้ายเป็นโรคมือเท้าปากให้เด็กหยุดเรียนทันที

อุทัยธานี-ศูนย์ฯเด็กเล็ก ทต.ทัพทัน คัดกรองผู้ปกครองหากพบมีความเสี่ยงคล้ายเป็นโรคมือเท้าปากให้เด็กหยุดเรียนทันที

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

          นายกยกเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หวั่นเกิดโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวันเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน สั่งครูและพี่เลี้ยงตรวจคัดกรองระหว่างผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน หากพบมีความเสี่ยงคล้ายเป็นโรคมือเท้าปากให้หยุดเรียนทันที
           ที่จังหวัดอุทัยธานี นายสมชัย อำภา นายกเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์โรคมือเท้าปากยังไม่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน แต่เนื่องจากระยะนี้ เป็นช่วงที่มักมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เป็นประจำทุกปี ในเช้าวันนี้ ( 15 พ.ย. ) จึงได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทัพทัน
            เพื่อติดตามการเฝ้าระวังควบคุมไม่มีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก โดยในทุกๆเช้าได้จัดครู และพี่เลี้ยง ประจำชั้นเรียนทั้ง 10 ห้องเรียน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน ในการตรวจคัดกรองระหว่างที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กที่ศูนย์ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกคน หากพบเด็กที่มีอาการคล้ายเป็นโรค มือ เท้า ปาก เช่นมีตุ่มขึ้น ที่ปาก ลิ้น มือ และเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง จะให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านทันที และให้หยุดเรียนไป 1–2 วัน และถ้าเด็กดังกล่าวไม่มีอาการป่วยก็ให้กลับไปเรียนได้ตามปกติ และถ้าหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก 2 คนขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียนนั้นไป และถ้ามีเด็กป่วยเกินกว่า 1 ห้อง จะต้องปิดศูนย์เป็นเวลา 5 – 7 วัน เพื่อทำความสะอาด ล้างของเล่น และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่มีการระบาดของโรคดังกล่าว
            นอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังผู้ปกครองให้เฝ้าระวังเด็กในความปกครองที่บ้าน หากพบว่าเด็กป่วย ให้ทำความสะอาดบ้าน และให้แยกเด็กป่วยกับเด็กไม่ป่วยห่างจากกัน และรีบนำเด็กเพื่อพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษา ต่อไป และพักรักษาตัวให้หาย และมีร่างกายแข็งแรงตามปกติ จึงจะนำเด็กเข้าเรียนได้ตามปกติ ส่วนสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งไม่พบเด็กติดเชื้อโควิด – 19 มาเป็นเวลานาน แต่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ไม่ให้กลับมาอีก จึงต้องมีการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียนเหมือนเช่นเดิมที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!