ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอทับสะแก มอบบัตรประชาชน แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล

ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอทับสะแก มอบบัตรประชาชน แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

            วันที่ 14 พ.ย. 65 ที่สำนักทะเบียนอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้อำนวยการของ นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอทับสะแก นายชัยชาญ มูลมาก ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มบริหารงานปกครอง นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายวิระดี สายสกล ปลัดอำเภองานทะเบียน พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายทะเบียนและบัตร น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนัน ต.ทับสะแก และนายวิโรจน์ ทองเกิด กำนันต.นาหูกวาง ได้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล จำนวน 2 กรณี จำนวน 10 ราย ดังนี้
            1. คนไทยไร้สัญชาติ ได้รับการสำรวจผิดกลุ่มเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (คนไทยพลัดถิ่น) ทำให้ไม่ได้รับสัญชาติไทยจำนวน 7 ราย สนท.อ.ทับสะแก จึงแก้ปัญหาโดยการ จำหน่ายรายการบุคคลและเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) มอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทย
            2.แก้ไขปัญหาให้นักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ตัวอักษร G) จำนวน 3 ราย สนท.อ.ทับสะแก จึงแก้ไขปัญหาโดยการ แจ้งเกิดเกินกำหนด มอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!