เชียงใหม่-มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่อำเภอฝางและแม่อาย

เชียงใหม่-มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่อำเภอฝางและแม่อาย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

             ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพ โครงการ หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
              วันนี้ (3 พ.ย. 65) ที่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายและตำบลม่อนปิ่น ที่ประสบสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ รวมจำนวน 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
               จากนั้น นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้เดินทางไปยัง วัดมงคลสถาน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 145 ชุด ก่อนที่จะเดินทางไปยัง วัดมาตุราม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด
               ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!