สิงห์บุรี-วัดโพธิ์ศรี แถลงข่าวจัดงาน เดิน-วิ่ง สมโภชศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ

สิงห์บุรี-วัดโพธิ์ศรี แถลงข่าวจัดงาน เดิน-วิ่ง สมโภชศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

           วันที่ 14 พ.ย. 2565 วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี และคณะกรรมการวัดโพธิ์ศรี ร่วมแถลงข่าวในงาน เดิน-วิ่ง สมโภชศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ด้วยวัดโพธิ์ศรีได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
          ทางวัดโพธิ์ศรี จึงกำหนดให้มีพิธีสมโภชตามจารีตประเพณีที่นิยมปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 และในวันดังกล่าวนอกจากบำเพ็ญกุศลตามศาสนพิธีแล้ว คณะกรรมการจัดงานร่วมกับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาต่างๆ ได้กำหนด จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล “ชมโภชศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชเข้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” เพื่อประกาศกรุณาธิ คุณที่พระองค์ประทานต่อวัด และโรงพยาบาล ในอำเภออินทร์บุรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป
          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประกาศกรุณาธิคุณของสมเด็งพระสังนราชเข้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 2. เพื่อมอบเงินรายใด้ไดยไม่หักคำใช้ง่ายจากการจัดงานให้กับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรมนำไปพัฒนางานพัฒนาการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความกตัญญูรู้คุณในหมู่คณะ และเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
          ประเภทการสมัครวิ่ง มี 2 ประเภท ดังนี้ ⏺ ประเภท Fun Run (เดิน -วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.) ⏺ ประเภท Mini Marathon (วิ่งมินิมาราธอน 10 กม.) สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร 063-5951662 หรือติดต่อ ผอ.จุฑาทิพ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โทร.063-5951662

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!