ลพบุรี-ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนประสบภัย จ.สิงห์บุรี

ลพบุรี-ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้โรงเรียนประสบภัย จ.สิงห์บุรี

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

“น้ำท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติ นักเรียนต้องได้เรียนคือเรื่องของเรา”

                    โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม ลพบุรี โดยนายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่ (รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ ครูนวพล เงินเมย ครูเจนจิรา ศรีโสภา ครูมนัสชนก ชัยมีเขียว ครูณรงค์ศักดิ์ สั่งสอน ครูวิชุดา บุญเปลี่ยน และครูอังคาร มะณีแก้ว เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มให้กับ โรงเรียนวัดปลาไหล หมู่ที่ 3 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี ที่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ได้ร่วมใจกันบริจาคน้ำดื่มจำนวนกว่า 3 พันขวด ส่งไปช่วยเหลือ โรงเรียนวัดปลาไหล ที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ซึ่งยังมีต้องการน้ำดื่มที่สะอาดเป็นจำนวนมากถือเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้ พี่ น้อง เพื่อนครู นักเรียนในวงการศึกษา
           และในการนี้ ทางโรงเรียนวัดปลาไหล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอความเมตตาจากทุกท่านค่ะ เนื่องด้วยโรงเรียนวัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ประสบอุทกภัย ความเสียหายนั้นเกินจะเยียวยา อาคารเรียน แบบ 008 จำนวน 15 ห้องเรียนสร้างเมื่อปี 2510 จำหน่ายแล้วชะลอการรื้อถอน (ของบประมาณซ่อมแซมจากงบประมาณไม่ได้)
           จำเป็นต้องใช้เพราะห้องเรียนไม่เพียงพอ การซ่อมแซมฟื้นฟูต้องขอสนับสนุนจากผู้มีเมตตาจิต ที่มีจิตกุศล ให้การช่วยเหลือกับโรงเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนวัดปลาไหล จะกอบกู้สถานการณ์ให้เร็วที่สุด #เด็กๆต้องได้เรียนทันเปิดเทอม เลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020204922412 สาขาอินทร์บุรี สิงห์บุรี โดยนางจำนงค์ มีศิริ นางปิยาภรณ์ รองมี และ นางบุญลาภ แย้มนุ่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!