นครศรีธรรมราช-กรม ทพ.42 สมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

นครศรีธรรมราช-กรม ทพ.42 สมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพ-ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

              เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 54/3 บ้านสาขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พันโทหญิง นิภาพร สวนกูล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กรม ทพ.42 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เยี่ยมเยียน และตรวจสุขภาพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ.ของหน่วยฯ จำนวน 1 ราย
            ได้แก่เด็กหญิง รุจรดา คำกลั่น บุตร อส.ทพ. ศุภชัย คำกลั่น โดยได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล ประจำปี 2565 (โครงการ ซัก อบ รีด) ณ บ้านเลขที่ 54/3 บ้านสาขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!