สิงห์บุรี-มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

สิงห์บุรี-มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

           วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางอารีย์ ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
          ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพระงาม หมู่ที่ 3 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 100 ราย และมอบชุดทำความสะอาด ให้อำเภอพรหมบุรีเพื่อนำไปมอบให้แก่วัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 วัด ดังนี้ 1.วัดสิงห์ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2.วัดราหุล ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 3.วัดทุ่ง ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
           ทั้งนี้ เครื่องอุปโภค บริโภค ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ชุดทำความสะอาด ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นางเลียม ฉิมพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางภรณี ธนาคมานุสรณ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมอบให้ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!