กระบี่ – อำเภอเหนือคลอง ตรวจฉี่หาสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่พบสารเสพติด

กระบี่ – อำเภอเหนือคลอง ตรวจฉี่หาสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่พบสารเสพติด

ภาพ-ข่าว สุพมาศ พรหมมาส

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาราชการแทนนายอำเภอเหนือคลอง) ได้จัดประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) กำนัน ผู้ใหญ่ สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 10/2565 พร้อมกันนี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 (ปปส.ภาค 8)นายภราดร สังขพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ (ศอ.ปส.จ.กบ.) นางธนภรณ์ ช่วยชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง
            ได้บูรณาการร่วมคัดกรองหาสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล จำนวน 252 คน จาก 57 หมู่บ้าน 8 ตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลการตรวจฉี่หาสารเสพติดในวันนี้ พบว่า ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ยังเป็นอำเภอสีขาวที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาราชการแทนนายอำเภอเหนือคลอง) กล่าวว่า อำเภอเหนือคลอง จำเป็นต้องมีความเข้มงวดในตัวผู้นำชุมชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ทุกคน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางอำเภอเหนือคลอง จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขั้นเด็ดขาด ทันที
          นอกจากนี้ทางอำเภอเหนือคลอง เน้นย้ำทุกพื้นที่ Re X-Ray จัดทำข้อมูล ค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดพร้อมเพิ่มระดับความเข้มข้นปราบปรามจับกุมผู้เสพและผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!