ลพบุรี-แถลงข่าวจัดงาน ลอยกระทงย้อนยุคสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

ลพบุรี-แถลงข่าวจัดงาน ลอยกระทงย้อนยุคสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          สำหรับประเพณีอันดีงามของไทย ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยส่วนใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็คือ “งานประเพณีลอยกระทง” โดยจะยึดถือวันลอยกระทง ก็คือในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้น ได้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่คู่เมืองไทย

          เพื่อเป็นการร่วมสืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากรุ่นสู่รุ่น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน ”ลอยกระทงย้อนยุค” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 65 บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงนั้น ทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เริ่มมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบันและทุกครั้งที่มีการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนเทศบาล ชมรม สโมสร สถานศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!