จันทบุรี-ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่วัดโค้งสนามเป้า ได้ 577,962 บาท

จันทบุรี-ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่วัดโค้งสนามเป้า ได้ 577,962 บาท

ภาพ/ข่าวดนุชเดช ทองเปรม

วันนี้ ( 14 พ.ย.65 ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมราชธรรมเมธี ชั้น 2 วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานนำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชนผ็บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชธรรมเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เป็นประธานสงฆ์
               ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติ ซึ่งเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย
               สำหรับจังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมสมทบทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง 10 อำเภอมียอดเงินสมทบผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดจันทบุรีทั้งสิ้นรวม 577,962 บาท

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!