กาญจนบุรี-ผลกระทบราคาน้ำมันแพง”กลุ่มไรเดอร์ แก๊ป”รวมตัวเรียกร้องแก้ไขปัญหา 3 ข้อ

กาญจนบุรี-ผลกระทบราคาน้ำมันแพง”กลุ่มไรเดอร์ แก๊ป”รวมตัวเรียกร้องแก้ไขปัญหา 3 ข้อ

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ.บริเวณ ที่ศาลาขุนแผน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจน์ กลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แก็ปจำนวนหลายคนได้รวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งยื่นหนังสือ ขอเรียกร้องผ่านศูนย์แก๊ปกาญจนบุรี ตามที่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายพื้นที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Grab ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ มิถุนายน 2563 ผ่านมาโดยให้บริการ รับ – ส่ง อาหาร พัสดุ และผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการมีรายได้เพิ่มของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจน์ ที่ก้าวเข้ามาเป็น “พาร์ทเนอร์” กับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือไรเดอร์ก็ตาม ตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา พวกเราเห็นว่าบริษัท ฯ มีความพยายามที่จะพัฒนาแพลตฟร์อม Grab ให้ดียิ่งขึ้น พยายามหาสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ให้กับพาร์ทเนอร์ อยู่เสมอๆ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว มีทั้งที่ดีขึ้นและ แย่ลงกว่าเดิม ทั้งนี้ทางกลุ่ม ฯ ขอสรุปปัญหาที่เป็นปัญหาหลักในพื้นที่จังหวัดกาญจน์ จำนวน 3 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้
             1.ค่ารอบในปัจจุบันไม่เหมาะสมด้วยปัจจุบันสถาณการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอดซึ่งหากเทียบราคาของน้ำมัน 2.ระยะทางที่ระบบคำนวณไม่สอดคล้องกับระยะทางจริงในพื้นที่บริเวณ เช่น บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามีการเรียกใช้บริการจากพื้นที่บริเวณนี้ ระบบจะคำนวณเส้นทางที่ต้องข้ามแพขนานยนต์ ซึ่งการข้ามแพขนานยนต์ ดังกล่าวต้องเสียค่าบริการต่อเที่ยว 7 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าวก็ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ ซึ่งในความเป็นจริงเส้นทางที่ใช้ไปยังสถานที่ดังกล่าวมีเส้นทางไปได้โดยไม่ต้องข้ามแพขนานยนต์ เพราะมีสะพานข้ามแต่ระยะทางจริงจะมากกว่า ที่ระบบคำนวนอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 กม.ข้อเสนอเพื่อแก้ไข บริษัทควรส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงมาสำรวจเส้นทางการวิ่งงานจริงว่ามัน เป็นไปได้ตามที่ระบบคำนวนให้หรือไม่ หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใช้เส้นทางแนะนำจาก Google Map เป็นหลัก
              3.การรับงานแบชในปัจจุบันบริษัท ฯ ออกแบบระบบงานแบชมาส่งผลให้การนำส่งอาหารช้าลงกว่าเดิมมากทำให้คุณภาพอาหารไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเช่น อาหารไม่ร้อน น้ำละลาย ถ้าลูกค้าเมตตา เข้าใจก็ดีไป แต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจระบบงาน ไรเดอร์ก็ต้องมารองรับอารมณ์จากลูกค้า มีความเสี่ยงต่อการคอมเพลนซึ่งปัญหางาน
แบช คือปัญหาหลักสำคัญ ที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการน้อยลงข้อเสนอเพื่อแก้ไข งานแบช ควรมีแค่การแบชจากร้านเดียวกัน ไม่ควรมีงานแบชคู่ (รับ2ร้าน) หรืออย่างน้อยถ้าแบชคู่ควรให้ไรเดอร์รู้ว่าร้านที่ 2 ต้องไปรับที่ไหน เพื่อให้ไรเดอร์ได้พิจารณาในการรับงานนั้น ๆ
             ทั้งนี้ขอให้ทางบริษัท ฯ ดำเนินการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพาร์ทเนอร์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งขอให้ท่านแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน และกลุ่มเรียกร้องได้สลายตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อกับลูกค้าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!