กาญจนบุรี-นายอำเภอสังขละบุรี สั่งทบทวนการจัดระเบียบชุมชน ยกเลิกคำสั่งห้ามเด็กหารายได้บนสะพานไม้ฯ

กาญจนบุรี-นายอำเภอสังขละบุรี สั่งทบทวนการจัดระเบียบชุมชน ยกเลิกคำสั่งห้ามเด็กหารายได้บนสะพานไม้ฯ

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอำเภอสังขละบุรี ลงพบปะนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการบริเวณสะพานไม้ฯ ชุมชนมอญบ้านวังกะ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะอนุ กรรมการจัดระเบียบบริเวณโดยรอบสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้) และจัดระเบียบชุมชน ยกเลิกคำสั่งห้ามเด็กหารายได้บนสะพานไม้ และมีรายงานเพิ่มเติมว่า นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี นายดำรง สุภาพัฒน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังกะ เดินทางลงพื้นที่สะพานไม้อุตตมานุสรณ์และชุมชนบ้านวังกะ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรี พบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ผู้ปกครองเด็กบางคน เพื่อเป็นเป็นข้อมูลที่จะนำมาหารือกับเทศบาลตำบลวังกะ คณะอนุกรรมการจัดระเบียบบริเวณโดยรอบสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้)และจัดระเบียบชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอสังขละบุรี เพื่อเตรียมทบทวนคำสั่งห้ามเด็กทำกิจกรรม(เทินหม้อ ปะแป้ง ขายดอกไม้ และมักคุเทศก์น้อย) บนสะพานแห่งนี้
             โดยทั้งนี้หลังจากที่คณะอนุกรรมการจัดระเบียบบริเวณโดยรอบสะพานอุตตมานุสรณ์(สะพานไม้)และจัดระเบียบชมชน มีมติในที่ประชุม ห้ามเด็กทำกิจกรรมหารายได้บนสะพานไม้ฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย 2565) ตามที่มีการเสนอข่าวตามสื่อต่างๆ จนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอสังขละบุรี และก่อนเดินทางกลับ นายสุทธิพร ศิวเวพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งข้อมูลด้านบวกและด้านลบ ทำให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง รอบด้าน ซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กๆ เป็นสีสันหนึ่งของสังขละบุรี ที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว แม้บางครั้งจะมีปัญหาบ้างแต่ก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถจัดการแก้ไขและพูดคุยได้ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่สั่งห้ามเลย และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อเกิดผลดีกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอสังขละบุรี
            โดยเห็นว่า ต่อจากนี้ไปต้องมีการพูดคุย และวางมาตรการและกฎเกณฑ์ เรื่องเด็กบนสะพานฯให้ชัดเจน เช่นมีการกำหนดอายุของเด็กที่จะมาทำกิจกรรมเช่นต้องมีอายุตั้งแต่ 8-13 ปี ช่วยเวลาในการทำกิจกรรมบนสะพาน ยกตัวอย่างในช่วงเช้า อนุญาตให้มาในห้วงเวลา 05.30-7.00 น เท่านั้น เพื่อให้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก ส่วนตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ไม่ควรเกินเวลา 18.30-19.00 น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก หากเป็นวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ก็พิจารณาตามความเหมาะสม ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กๆเหล่านี้ ทุก2-3 เดือน หรือทุกครั้งที่เกิดปัญหา และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน และดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เด็ก
             ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณสะพานไม้และชุมชนบ้านวังกะ วันนี้แม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง (300-400 คน) เดินทางมาท่องเที่ยว บนสะพานฯ โดยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวและเคยทำกิจกรรมกับเด็ก ต่างแปลกใจที่ไม่เห็นเด็กๆบนสะพานฯ และสอบถามเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!