นครสวรรค์-เลือกตั้งประธานสภาทนายฯ ผู้สมัครเบอร์ 1 ชู 5 นโยบาย

นครสวรรค์-เลือกตั้งประธานสภาทนายฯ ผู้สมัครเบอร์ 1 ชู 5 นโยบาย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ทนายรุ่งธรรม สมคิด ผู้สมัครประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง
                ทนายรุ่งธรรม กล่าวว่า ในการลงสมัครครั้งนี้ หากเบอร์ 1 ได้รับการเลือกตั้ง ก็พร้อมที่จะทุ่มเทและมุ่งมั่นการทำงานเพื่อมวลสมาชิก และจะพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ตลอดจนการช่วยเหลือประชาขน โดยมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนและผลักดันโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. ให้เพิ่มวันนั่งเวรทนายความอาสาประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ 2. ให้เพิ่มสถานีตำรวจในการนั่งเวรสภาทนายความ 3. ให้เพิ่มค่าตอบแทนทนายความนั่งเวร 4. ให้มีโครงการทนายความพี่เลี้ยง 5. ให้มีการจัดอบรมสัมมนากฏหมายอาญาทุจริต
                 สำหรับประวัติการศึกษา ทนายรุ่งธรรม จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มเป็นทนายความ ปี 2542 เป็นกรรมการสภาทนายความ ปี 2544-2554 เป็นรองประธานสภาทนายความตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
                 “ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความทุกท่าน ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทนายรุ่งธรรม สมคิด เบอร์ 1 เป็น ประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์” ทนายรุ่งธรรม กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!