ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์..!ยื่นหนังสือร้องเรียนโรงรับซื้อยางพาราสร้างมลภาวะทางกลิ่น

ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์..!ยื่นหนังสือร้องเรียนโรงรับซื้อยางพาราสร้างมลภาวะทางกลิ่น

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

             วันที่ 3 พย.65 นายกันตพงศ์ โสกำบัง พร้อมพวกรวม 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโพธิ์อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับประธาน Strong ปปช.จังหวัดปราจีนบุรีโดยอ้างถึงหนังสือ ปจ.72801/655 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ตามที่อ้างถึงนายกันตพงศ์ โสกำบัง กับพวก 5 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการประกอบกิจการร้านรับซื้อขี้ยางพาราโกดังเก็บขี้ยางพารา และบ่อบำบัดน้ำเสียจากน้ำกรดที่ผสมในน้ำยางพาราของบริษัท เอสเตอร์ คอเรน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ทำลายสุขภาพ ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา จึงได้ไปร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (อบต.)แต่ไม่ได้รับการแก้ไขและปล่อยปละละเลยไม่ทำการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการล่าช้า

          บริษัทฯเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมพ.ศ 2565 นายกันตพงศ์ โสกำบัง กับพวกได้รับผลกระทบจึงร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 แต่ปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำกรดยังไม่ได้รับการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน จึงขอร้องเรียนว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์(อบต.)ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจตนาปกปิดซ่อนเร้นข้อเท็จจริง และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯได้เปิดดำเนินกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์(อบต.)รับทราบแต่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย
          นายณรงค์ชัย ภักดีณรงค์ชัย ประธานชมรมสตรองกิจพอเพียงต้านตามทุจริต สำนักงานปปช.จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่า ได้รับเรื่องรับฟังการปัญหาของประชาชนหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ ร้องเรียนว่าการสร้างโกดัง เก็บขี้ยางพาราได้รับผลกระทบกับปัญหากลิ่น ภาวะน้ำเสีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ขณะนี้ชาวบ้านได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาและอบต.แล้วยังไม่พอใจในระดับหนึ่งได้มายื่นคำร้องกับชมรมstrong ได้ประสานกับสำนักงานปปช.ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มายื่นหนังสือในลำดับต่อไป
           นายชาติ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์(อบต.) อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวอบต.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้ว และได้เชิญผู้ประกอบการและชาวบ้านมาไกล่เกลี่ยเพื่อทราบถึงปัญหาที่รับผลกระทบ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจริงอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน ซึ่งยังขาดชาวบ้าน 1 รายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถมารับฟังการแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวของผู้ประกอบการ จะได้ประสานให้เข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางออกอีกครั้งหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!