นครสวรรค์-รวมพลังศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ทอดผ้าป่า 2 ล้านบาท สร้าง”โดมอเนกประสงค์”

นครสวรรค์-รวมพลังศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ทอดผ้าป่า 2 ล้านบาท สร้าง”โดมอเนกประสงค์”

ภาพ-ข่าว;ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดเผยว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรม “รวมพลังสามัคคี สร้างโดมเพื่อลูกชมพู-ดำ” อีกหนึ่งความเชื่อมั่นและความศรัทธาสู่แรงบันดาลใจ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเครือข่ายทุกภาคส่วน
             ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นำโดยนายสุรศักดิ์ วลัญอารยะ และที่ปรึกษาชมรมฯ นายวิศิษฐ์ วลัญอารยะ และศิษย์เก่าเก้าเลี้ยววิทยาทุกรุ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ คณะครู-นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาวชมพู-ดำ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนเป็นเวลา 48 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อระดมทุนในการสร้างหลังคา(โดม)คลุมลานเอนกประสงค์ ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,714,858 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบแปดบาท) รวมยอดเงินบริจาคสะสมขณะนี้เกือบสี่ล้านบาทภายในระยะเวลา 8 เดือน
            นายก้านตอง เส็งเอี่ยม กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ที่มีความมุ่งมั่นและความสามัคคีรวมพลังเพื่อที่จะสานต่อให้โรงเรียนก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้น ขอบคุณ เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเก้าเลี้ยวและพื้นที่ใกล้เคียง ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ ร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีไว้ ณโอกาสนี้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!