ชลบุรี-วีพลาสม์จัดกิจกรรม”OPEN HOUSE V PLAST CLINIC Bangsaen”โชว์ศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมความงามไทย

ชลบุรี-วีพลาสม์จัดกิจกรรม”OPEN HOUSE V PLAST CLINIC Bangsaen”โชว์ศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมความงามไทย

ภาพ-ข่าว:ธีระพล คุ้มสุข / ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ

          ที่บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รอ. ดร. นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด จัดกิจกรรม Open House V Plast Clinic Bangsaen เพื่อสร้างการรับรู้ถึงนวัตกรรม ความพร้อมในการให้การบริการด้านผิวพรรณและความงาม ของ V Plast Clinic
          โดย รอ. ดร. นพ. พิชาญศักดิ์ กล่าวว่า วีพลาส คลินิก โดย วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป กลับมาเปิดบ้านครั้งใหญ่ หลังจากโควิด-19 เบาบางลง กับการจัดงาน Open House V Plast Clinic Bangsaen โดยภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมแห่งการชะลอวัย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงนวัตกรรม ความพร้อมในการให้การบริการด้านผิวพรรณและความงาม กับทาง V Plast Clinic พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนาทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้านผิวพรรณและความงาม ประจา วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป นพ.อิสิชน การเร็ว (หมออาร์ต) และ พญ.สมร ชลวัฒนะกุล (หมอส้ม) และพิเศษสุดสาหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการสาธิตการเปลี่ยนโฉมมือของคุณยาย ในหัวข้อ “มหัศจรรย์มือยาย…กลายเป็นมือเด็ก” มีการสาธิตการฉีด Filler มือคุณยาย ให้กลับมาอวบอิ่ม เต็งตึง สวยงาม ราวกับมือของเด็กๆ โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่ของคุณทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ มาเป็นผู้รีวิวสาธิตการฉีด Filler ในครั้งนี้
           รอ. ดร. นพ. พิชาญศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า แพทย์ศัลยกรรมความงามของประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก เราจะต้องก้าวมาสู่เป็นอันดับ 1 ให้ได้ และสาหรับ วีพลาส คลินิก เอง เรามีนวัตกรรมในการทาศัลยกรรมความงาม 2 รูปแบบ คือ การใช้สารเติมเต็ม ฟื้นฟูเซลล์ จากภายใน NAD Therapy และการปลูกถ่ายไขมัน สเต็มเซลล์ ของตัวเราเอง เพื่อนามาใช้กับการศัลยกรรมความงาม ซึ่งจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เป็นการดูแลรักษาแบบองค์รวม ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอก การฟื้นฟูชะลอวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ต่างต้องเข้ารับการบาบัด ฟื้นฟู ร่างกาย ดีกว่าการไปรักษาเมื่อยามที่เราเจ็บป่วยแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!