นครสวรรค์-นายก อบจ.สนับสนุนเรือพายพลาสติกแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำหมู่บ้าน

นครสวรรค์-นายก อบจ.สนับสนุนเรือพายพลาสติกแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำหมู่บ้าน

"พร้อมปิดการแข่งขันเรือตะเข้หนองน้ำด้วน ของ อบต. ตะเคียนเลื่อน"

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            โครงการประเพณีแข่งขันเรือตะเข้หนองน้ำด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของชาว ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ ที่จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เป็นการแข่งขันเรือตะเข้ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของตำบลตะเคียนเลื่อน ที่มีการจัดสืบทอดกันมาช้านาน

            โดยในช่วงเช้า ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีการแข่งขันเรือตะเข้ 7 ฝีพาย ภายในตำบลตะเคียนเลื่อน มีเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ลำ และเรือตะเข้ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 ลำ ณ ลำน้ำด้วน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ มีนายธนิต อุปวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีแข่งขันเรือตะเข้ ให้คงอยู่ต่อไป

              ต่อจากนั้นในเวลา 16.00น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ไปร่วมชมการแข่งขันเรือตะเข้ พร้อมกับเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันโครงการประเพณีแข่งขันเรือตะเข้หนองน้ำด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ซึ่งในประเพณีแข่งขันเรือตะเข้หนองน้ำด้วน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อบจ. นครสวรรค์ ได้สนับสนุนเรือพายพลาสติก 3 ฝีพาย เพื่อใช้ในการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 12 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพให้กับผู้แข่งขัน และรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!