หนองคาย-องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ช่วยชาวฐานรากทวงวัดคืนจากพวกมารศาสนา

หนองคาย-องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ช่วยชาวฐานรากทวงวัดคืนจากพวกมารศาสนา

ภาพ-ข่าว:เอนก ธรรมใจ
ข้อมูล/รายงาน:ดร.สุขอนันต์ วังสุนทร

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.สุขอนันต์ (ก้องภพ) วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) พร้อมคณะกรรมการภาคอีสานตอนบน ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวฐานรากตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อหวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านน้ำโมง สืบเนื่องมาจากเมื่อ พ.ศ. 2560 ชาวบ้านร่วมกับพระอาจารย์นักพัฒนารูปหนึ่ง ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้าง ชื่อวัดดอนน้อย ขึ้นมาเพื่อหวังจะได้ยกฐานะเป็นวัดมีพระที่ตนเองเคารพนับถือมาจำพรรษา จะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำโมง หมดเงิน หมดแรง บริจาคที่ดินจับจองของตนเอง ให้วัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินประมาณ 8 ไร่ จากที่ดินเดิมของวัดมีเพียง 25 ตารางวา รวมแล้วมูลค่าในการปฏิสังขรณ์หมดไปหลักสิบล้าน
          ต่อมา พ.ศ.2563 ชาวบ้านทราบว่าจะต้องไปขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้างกต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย จึงได้มอบหมายตัวแทนไปยื่นขออนุญาต โดยมีเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ได้เซ็นเห็นชอบในแบบฟอร์มการขออนุญาตแล้ว จึงได้นำแบบฟอร์มการขออนุญาตไปยื่นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขใหม่ ตัวแทนจึงนำเอกสารมาแก้ไขใหม่ หลังจากแก้ไขแล้วกลับไปยื่นใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย แจ้งว่าไม่สามารถอนุญาตให้ตัวแทนชาวบ้านได้ เพราะได้อนุญาตให้บุคคลอื่นไปแล้ว
          ต่อมาชาวบ้านพยายามค้นหาจนได้เอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตของบุคคลดังกล่าว เป็นการขออนุญาต พ.ศ. 2564 หลังจากชาวบ้านน้ำโมงไปยื่นขอ 1 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ ยศร้อยตรี จากจังหวัดเลย เป็นผู้ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ทำให้ชาวบ้านทั้งตำบลต่างพากันมึนงง…และเกิดความสงสัย เพราะบุคคลดังกล่าวไม่มีใครรู้จัก และไม่เคยมีส่วนร่วมใด ๆ กับชาวบ้านในการปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) เลย โดยในเอกสารระบุว่าเมื่อ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองคายได้ส่งหนังสือการเห็นชอบการขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ของร้อยตรีจากจังหวัดเลย ไปให้มหาเถรสมาคมอนุญาตแล้ว ชาวบ้านพยายามต่อสู้ ร้องเรียนไปหลายแห่ง แต่ก็ไม่เป็นผล ชาวบ้านทั้งตำบลเกิดความทุกข์ หมดที่พึ่ง จนในที่สุดมี ดร.ดวงเนตร ปัญญาใจ ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับการปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย ได้แจ้งให้ชาวบ้านร้องทุกข์มายัง ดร.สุขอนันต์ วังสุนทร ประธาน FIO
           จากข้อมูลและเอกสารที่องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ได้รับจากชาวบ้านและข้อมูลเชิงลึก เป็นที่น่าสงสัยว่า ความไม่ชอบธรรมที่ข่มเหงจิตใจของชาวบ้านตำบลน้ำโมงในครั้งนี้ มีผู้อยู่เบื้องหลังในการสั่งการเป็นถึงพระผู้ใหญ่สายธรรมยุตในจังหวัด ที่กำลังไล่ช็อปปิ้งวัดร้าง เพื่อสร้างปารมีแข่งพระมหานิกาย
            “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ได้กล่าวว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้าน ผมสงสารพวกเขา ผมสัมผัสถึงความรู้สึกเจ็บใจ คับแค้นใจ ที่ถูกพระผู้ใหญ่สายธรรมยุตทำกับพวกเขาเหล่านี้ พวกเขาบอกกับผมว่าจะขอต่อสู้และรักษาวัดดอนน้อย ให้เป็นวัดของชาวบ้านน้ำโมง และมหานิกาย จนถึงที่สุดถ้าองค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ยืนเคียงข้างพวกเขา และผมก็ให้สัญญาใจกับชาวบ้านว่า จะขอยืนเคียงข้างชาวตำบลน้ำโมงในการทวงคืนความยุติธรรม ความชอบใจ ไปพร้อมกับพวกเขา ยิ่งเป็นพระ เป็นข้าราชการ มาทำข่มเหงจิตใจของชาวฐานราก ผมยิ่งยอมไม่ได้ ผมจะดำเนินการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้ชาวตำบลน้ำโมง ผมเป็นสายบุญอยู่แล้ว ผมจะร่วมกับชาวฐานรากจัดการกับพวกพระและข้าราชการที่กัดกินศาสนาและสังคมไทย สร้างความเดือดร้อนให้ชาวฐานรากให้ถึงที่สุด
              โดยเบื้องต้นจะมำหนังสือคัดค้านการให้อนุญาตไปยังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการมหาเถรสมาคม และกำลังรวบรวมหลักเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่มีลงนามเห็นชอบในใบขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ของร้อยตรีจากจังหวัดเลย ทั้งข้าราชการและพระ ที่ใช้อำนาจของตนเองเลือกปฏิบัติในเรื่องนี้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!