ลพบุรี-สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ลพบุรี-สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

            สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลพบุรี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพจาก“กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ร่วมในพิธี
             ทั้งนี้สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 10 อำเภอ 74 ตำบล 601 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานในการประสานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยา จึงได้ขอรับการช่วยเหลือจาก “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้อนุมัติให้การช่วยเหลือถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจำนวน 3 อำเภอ รวม 4,848 ชุด อำเภอเมืองลพบุรี ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 2,356 ชุด อำเภอชัยบาดาล จำนวน 1,040 ชุด และอำเภอบ้านหมี่ 1,452 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้ว ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ที่ทางรัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!