เชียงใหม่-สว.ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอสันป่าตอง

เชียงใหม่-สว.ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอสันป่าตอง

ภาพ-ข่าว : NBT CHIANGMAI

         สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และช่วยป้องกันไฟป่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
          วันนี้ (12 พ.ย. 65) ที่วัดอุทิศประชาราม ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชุมชน เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศ ตามศาสตร์พระราชา สนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอำเภอสันป่าตอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปราชญ์ชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการสร้างฝาย
         จากนั้น ได้ลงพื้นที่หนึ่งในฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำห้วยฮ้าก ซึ่งทางชุมชนได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้น เป็นแนวป้องกันไฟป่าในลักษณะป่าเปียก และยังใช้เป็นแหล่งน้ำดับไฟในฤดูแล้งได้อีกด้วย โดยในอดีต ชุมชนมีลักษณะเป็นป่าแห้งแล้ง แทบไม่มีป่าไม้ จึงเริ่มมีการสร้างฝายในปี 2540 และเพิ่มฝายแบบผสมผสานในหลายจุดตามลำน้ำ จนนำมาสู่การสร้างฝายถาวร ให้แต่ละชุมชนดูแลรักษา โดยการสร้างฝาย จะใช้วัสดุที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด และมีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้าง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!