นครสวรรค์-ไลออนส์สากลภาค 310 – A2 เยี่ยมสโมสรไลออนส์จังหวัดฯ พร้อมสถาปนาการก่อตั้ง

นครสวรรค์-ไลออนส์สากลภาค 310 – A2 เยี่ยมสโมสรไลออนส์จังหวัดฯ พร้อมสถาปนาการก่อตั้ง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพาราดิโซนครสวรรค์ ไลออนอัครภณ ศิรนรากูล ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – A2 ได้เดินทางมาเยี่ยมสโมสรไลออนส์จังหวัดนครนครสวรรค์ 4 สโมสรได้แก่ สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ และสโมสรไลออนส์พาสานนครสวรรค์ พร้อมทั้งทำพิธีสถาปนาการก่อตั้ง การรับสมาชิก และคณะกรรมการ บริหารปี 2565-2566 สโมสรไลออนส์พาสานนครสวรรค์ซึ่งเป็นสโมสรไลออนส์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่
           ไลออนอคัรภณ ศิรนรากูล ผู้ว่าการภาคฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 4 สโมสรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับสโมสรไลออนส์พาสานนครสวรรค์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นใหม่และหวังว่าจะเป็นการเพิ่มพลังในการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมโดยทั่วไปอีกหนึ่งสโมสร”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!