ชลบุรี-วีพลาสท์จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่และวิสาหกิจเพื่อสังคม MOUสร้างธุรกิจต้นแบบส่งเสริมงานสาธารณะ

ชลบุรี-วีพลาสท์จับมือมูลนิธิพระมหาไถ่และวิสาหกิจเพื่อสังคม MOUสร้างธุรกิจต้นแบบส่งเสริมงานสาธารณะ

ภาพ-ข่าว:ธีรพล คุ้มสุข ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจอินทรีสยาม

             บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
              ที่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายมานพ เอี่ยมสอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ รอ.ดร.นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ประธาน บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทุกฝ่าย โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมเชิงสังคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
              โดยมีวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์มุ่งมั่นต่อข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย ของความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณะกุศล และวิสาหกิจเพื่อสังคม ในด้านสุขภาพแบบองค์รวม และส่งเสริมกิจการสาธารณะประโยชน์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
                ทางด้าน รอ.ดร.นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ประธาน บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโมเดลนาร่องที่เป็นต้นแบบของประเทศ เราได้มาทาพันธกิจร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการครบทุกมิติ โดยเราจะมุ่งเน้นการทาธุรกิจแนวใหม่ คือ โรงพยาบาลเพื่อการบาบัด ฟื้นฟู รักษา (Wellness Center) และต่อยอดสู่การศัลยกรรมความงาม
              ปัจจุบัน บริษัท วีพลาสท์ เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มีธุรกิจทางด้านศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม 4 สาขา วีพลาส สาขาบางแสน , พัทยา , ฉะเชิงเทรา , นครศรีธรรม ราช และ ดอกเตอร์วี คลินิค 2 สาขา สาขาร้อยเอ็ดและมุกดาหาร นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจนาเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!