อำนาจเจริญ-จัดระเบียบสังคมและสถานบริการ

อำนาจเจริญ-จัดระเบียบสังคมและสถานบริการ

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

             นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่า ราชการฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจตรีสถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ต.ต.กลยุทธ ผุดผ่อง สวป.สภ.เมืองฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นแนะนำสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ รวมทั้งกำกับและติดตาม ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้ 1.ร้านตะวันแดงอำนาจเจริญ 2.ร้านspace 3.ร้านตั้งหลัก 4.ร้านบำเรอ 5.ร้านพันล้าน
              ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคสช. ที่22/2558 และ คำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 และกำชับให้สถานบริการฯดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัย ในสถานบริการการตรวจบัตรประจำตัว การตรวจอาวุธของผู้มาใช้บริการสถานบริการ การจัดสถานที่จอดรถยนต์ ทางหนีไฟต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และระบบไฟ้ส่องสว่าง พร้อมเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!