ตาก-พช.อุ้มผาง ร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ตาก-พช.อุ้มผาง ร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร กำนันตำบลโมโกร และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมและลงพื้นที่สำรวจสถานที่จอดเฮลิคอปเตอร์ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง ในการนี้ นางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนา ชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุ้มผางลงพื้นที่ร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!