อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อยุธยา ผักไห่ บางซ้าย

อยุธยา-ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อยุธยา ผักไห่ บางซ้าย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนคร ศรีอยุธยา ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ฯประกอบด้วย พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก (หลวงพ่อรวย) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางกะจะ พระครูธรรมธรไพรัชช์ สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดสะแก (หลวงปู่ดู่) ลงพื้นที่ร่วมกับ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้) ในพื้นที่อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 130 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต
            โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เครื่องอุปโภค-บริโภคได้รับการอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ โดย วัดตะโก (หลวงพ่อรวย) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีม พม.พระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!