อยุธยา-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

อยุธยา-สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 500 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
            โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีฯ
             โอกาสนี้ นายบัญชา เตชะสกุล ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปกล่าวแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรอย่างใกล้ชิด
               สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 16 อำเภอ ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 12 อำเภอ 154 ตำบล 994 หมู่บ้าน 77,963 ครัวเรือน ในส่วนของอำเภอผักไห่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 14 ตำบล 104 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 6,025 ครัวเรือน การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!