จันทบุรี-กอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาลำคลองคับแคบและตื้นเขิน

จันทบุรี-กอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาลำคลองคับแคบและตื้นเขิน

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม 

             บริเวณคลองสะตอ หมู่ที่ 10 บ้านลำอ่อน ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้นำกำลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาลำคลองคับแคบและตื้นเขิน ทำให้ประสบปัญหาในช่วงฤดูฝน เป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

            ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีปัญหาถกเถียงเป็นเวลานาน ทำให้มีการร้องเรียนมายังกอ.รมน.จันทบุรีให้เป็นตัวกลางในการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่กี่ยวข้อง รวมทั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม นายเดช เจริญศิลป์ และผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และได้ข้อยุติร่วมกันโดยการขุดลอกคลอง และขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และวันนี้การดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้ชาวบ้านต่างดีใจและนำสิ่งของทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่มามอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดูแลทุกข์สุขของประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!