เชียงใหม่-จิตอาสาเชียงใหม่ร่วมกำจัดขยะตกค้างในแม่น้ำปิงจากงานลอยกระทง

เชียงใหม่-จิตอาสาเชียงใหม่ร่วมกำจัดขยะตกค้างในแม่น้ำปิงจากงานลอยกระทง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและจิตอาสาร่วมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากเทศกาลลอยกระทง คืนความสวยให้แก่แม่น้ำปิง เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
           วันนี้ (10 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ และจิตอาสาร่วมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในแม่น้ำปิง ภายใต้โครงการ “ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดดจัดขึ้น เพื่อเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากเทศกาลลอยกระทงที่ตกค้างไม่ให้เกิดการเน่าเสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
           จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ซึ่งหลังเสร็จงานจะมีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากเทศกาลลอยกระทงตกค้างมากองรวมกันที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่กีดขวาทางน้ำ ลดปัญหาการเน่าเสียและทำให้น้ำไหลผ่านได้โดยสะดวก
            นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากเทศกาลลอยกระทงในปีนี้มีจำนวนทั้งหมด 30 ตันน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์ “ 1 กระทง 1 ครอบครัว ” ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะใช้เวลาในการเก็บประมาณ 2-3 วัน สำหรับเศษซากกระทงจะถูกนำไปรวมกันไว้ที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ บ้านท่าใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อคัดแยกส่วนที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนที่เป็นวัสดุอื่น ๆ ก็จะคัดแยกและนำไปทำลายตามขั้นตอนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!