ประจวบคีรีขันธ์-สภาวัฒนธรรมฯ ประชุมร่วมเทศบาลเมืองหัวหิน เตรียมจัดงาน”หัวหินถิ่นมนต์ขลัง”

ประจวบคีรีขันธ์-สภาวัฒนธรรมฯ ประชุมร่วมเทศบาลเมืองหัวหิน เตรียมจัดงาน”หัวหินถิ่นมนต์ขลัง”

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

             เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 10 พศจิกายน 65 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์ น.ส.จรัญญา เสงี่ยมพันธ์ศิริ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ นางวรรณา โชคสุชาติ และคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ เพื่อกำหนดการจัดงานร่วมประจำปี 65 สภาวัฒนธรรม”หัวหินถิ่นมนต์ขลัง” กำหนดจะมีขึ้นที่ลานสวนโผนฯ เมืองหัวหิน ในวันที่9-11 ธันวาคม 65 นี้ในงานมีกิจกรรม การประกวดมารยาทไทยชายหญิง จากกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ การประกวดการรำวงมาตฐานดั่งเดิม การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมอายุ 5-9 ขวบในชุดการแต่งกาย การแสดงออก
              นอกจากนั้นแล้วทางเทศบาลเมืองหัวหินโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหาร นำกิจกรรมนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่เช่น การละเล่นพื้นบ้าน อาหารการกิน วิถีชีวิตผู้คนในอดีตในสมัย 2475-2500 เข้าร่วมให้ชาวไทยและต่างชาติได้เห็นในรูปแบบ”หัวหินถิ่นมนต์ขลัง” ทั้งนี้เพื่อให้เมืองหัวหินได้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนในฐานะเมืองท่องเที่ยวเก่าแก่จากในอดีตสู่ปัจจุบัน
              อนึ่งฯ สำหรับในงานดังกล่าวนี้ทางสภาวัฒนธรรมฯ และเทศบาลเมืองหัวหิน จะเปิดกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นการนำร่องคือ การประกวดมารยาทไทยให้กับ กลุ่มนักเรียนโดยจะมีรางวัลเป็นประกาศเกียรติบัตร โล่ห์ และทุนการศึกษา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ฯ และ รำวงมาตฐาน 3 เพลง ที่ รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!