กรุงเทพ-คุณธนภูมิ โลจนวณิช ร่วมสนับสนุน”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

กรุงเทพ-คุณธนภูมิ โลจนวณิช ร่วมสนับสนุน”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ 

           อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ                “โดยเฉพาะการขับขี่รถด้วยความเร็วที่เกินกำหนด ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และยากต่อการควบคุมรถ ยิ่งถ้าเกิดเหตุซึ่งหน้าแบบกระทันหันจะทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาท ควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฏหมายกำหนดในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้ทุกคนได้ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ขับรถช้าลงสักนิดชีวิตกฌจะปลอดภัย เพราะยังไงก็ขับถึงที่หมายแน่นอน”

            กระผม นายศิริโชค ทรัพย์พนาพรชัย หจก.ทรัพย์พนาพรขนส่ง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!