กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ในเวลา 10.15 น. ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเสริมพลัง และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
                โดยที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในช่วงรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 ประชาชนสามารถ Walk in มารับบริการได้ตลอดช่วงการรณรงค์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มสูงขึ้น และขอย้ำว่าการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ยังมีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นต่อเนื่อง เพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงตามระยะเวลา โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี วัคซีนจะช่วยลดการป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้ รวมถึงยังจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย
               โดยสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ปรับการดำเนินงานให้บริการเป็นเชิงรุก พร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและเร่งรัดรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในกลุ่ม 608 และเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยจัดบริการฉีดวัคซีนให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย ทุกเข็ม แบบเชิงรับในโรงพยาบาลและแบบเชิงรุกใน รพ.สต. หรือนอกสถานพยาบาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!