ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอเสลภูมิ

ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอเสลภูมิ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายทรงพลกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวนฤมล ปิยะอัษฎารัตน์,นางสาวพิราพร สมทรัพย์,นางสาวกาญจนา สุภานนท์,นางสาวจิราพร ดวงพัตรา) ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (นางชนาธีป จีนภักดี,นายณรงค์กร วงศกรฉัตร วงเวียน) และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต จำนวน 132 ยูนิตหรือ 59,400 ชีซี ดวงตา 4 ราย อวัยวะ 4 ราย โดยมี ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พร้อมทั้งประชาชนทุกๆท่าน มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!