ลพบุรี-ผู้บริหาร กฟภ.เขต 3 สุดปลื้มใจ รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ

ลพบุรี-ผู้บริหาร กฟภ.เขต 3 สุดปลื้มใจ รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

         นายสงกรานต์ ชุติธนธีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ให้แก่ นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นายธรรมนูญ สุวรรณพฤกษ์ ผอ.ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า และนายปริญญา เชื้อปรางค์ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เพื่อเป็นเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมี น.ส.ธาดา ดิษฐ์สุวรรณ ผอ.กองอำนวยการฯกล่าวรายงานการมอบเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
        จากนั้นยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่คณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี และผู้จัดการการไฟฟ้าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 18 ราย ตามลำดับชั้นตรา เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณ คุณงานความดี ให้แก่ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายสงกรานต์ ชุติธนธีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ผู้ได้รับ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 4 ราย ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 7 ราย และชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย จำนวน 6 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้เข้าร่วมในพิธีที่สำคัญยิ่งและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!