ร้อยเอ็ด-ชาวโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ร้อยเอ็ด-ชาวโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 8 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส (หลวงพ่อทอง)เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาดวนาราม นำพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโนนสะอาดและในพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมลอยกระทง ประทีป โคมไฟ ตามประเพณีไทยมาแต่โบราณเพื่อขอขมาพระแม่คงคา สร้างความรักความสามัคคีของชาวตำบลขอนแก่น เป็นการอนุรักษ์ประ เพณีไทยแต่โบราณให้ดำรงอยู่สู่รุ่นลูก หลานต่อไป ที่ บริเวณหนองน้ำหลังวัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ๋ด มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

               พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส (หลวงพ่อทอง)กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นพิธีเพื่อการบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางพื้นที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!